jpk.info.pl - certyfikat statusu na białej liście VAT
laptop dla nauczyciela

Eurocert

Podpis kwalifikowany Eurocert

EC19
EC15

Podpis Kwalifikowany Eurocert

Perun-Computers jest autoryzowanym Partnerem firmy EuroCert, która jest jednym z podmiotów upoważnionych przez Narodowe Centrum Certyfikacji do wydawania kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

Chcąc uzyskać podpis kwalifikowany należy się z nami skontaktować pod numerem telefonu +48 664-179-257 lub e-mail serwis@perun-computers.pl i umówić na wizytę w naszym punkcie lub z dojazdem do klienta (opcja dodatkowo płatna). Podczas spotkania uzyskają Państwo gotowy do używania podpis kwalifikowany w czasie około 20 minut. Wszystkie formalności podczas jednego spotkania.

Centrum Podpisu Elektronicznego EuroCert generuje Certyfikaty (bezpieczne podpisy elektroniczne) zgodnie z wymaganiami ustawy z 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz.1450) wraz z urządzeniami do tego potrzebnymi. Zgodnie z ustawą, bezpieczny podpis elektroniczny stosowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu jest równoważny pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu.

EC26